top of page

Øvelsesbehandling i treningssal

Øvelsesbehandling i treningssal

Vi kan skreddersy treningsprogram ut ifra den enkeltes plager, behov og forutsetninger. Vi vektlegger individuell veiledning slik at man oppnår trygg, effektiv og motiverende trening.

bottom of page