top of page

Fysioterapi

Ved første konsultasjon, vil fysioterapeuten foreta en grundig undersøkelse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge en funksjonsdiagnose, som danner grunnlaget for videre behandling. Etter undersøkelsen vil du få informasjon om kliniske funn og mulige årsaksforhold. For at behandlingsresultatet skal bli så godt som mulig, er det viktig at du som pasient får innsikt i hva som kan ligge til grunn for dine plager. Ved valg av behandlingstiltak ønsker vi at du som pasient skal få innsikt i hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør, og hvordan tiltakene kan redusere dine plager.

Vi tilbyr anerkjente behandlingsmetoder. Vår drivkraft er å bidra til langvarig bedring, ved å bygge bro fra behandling til egentrening under veiledning og aktiv oppfølging.

Øvelsesbehandling i treningssal
bottom of page