top of page

Nålebehandling

Behandlingsmetode ved bruk av tynne, sterile nåler. Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer. Forskning viser best effekt innen behandling av smerter i muskelskjelett-systemet.

 

Hva kan nålebehandling hjelpe deg med?

Smertelindring er hovedhensikten ved nålebehandling. Nålebehandling kombineres som regel med aktive tiltak.

 

Gjør nålebehandling vondt?

Nålebehandling gjør ikke vondt. Noen opplever litt ubehag, men de fleste kjenner kun litt smerte i det nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.

Øvelsesbehandling i treningssal
Nålebehandling
bottom of page