top of page

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

 

All behandling av personopplysninger er underlagt regler, blant annet i personopplysningsloven. Fysioform  AS er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Design Bot Web Byrå med WIX og IBooking AS er Fysioform  AS databehandler, og er vår leverandør for utvikling, vedlikehold og drifting av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Fysioform AS, Design Bot Web Byrå og eventuelle underleverandører i begrensede perioder, som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Fysioform AS og Design Bot regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysningene vi behandler:
Opplysninger når du melder deg på Fysioform AS som f. eks. navn og e-post, navn, mobilnummer, e-postadresse etc.

Administrering av personopplysninger
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger. Dette kan du kontakte oss på epost post@fysioform.no

 

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har og hvordan vi behandler dem.
Du har rett til å kreve retting, sletting eller begrensninger i behandlingen av
personopplysninger etter reglene i personopplysningsloven.
Du har rett til å trekke ditt samtykke tilbake
Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger korrekt.

 

Lagring av data
Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Deretter blir de slettet.

 

Tilgang til data
Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Bruk av informasjonskapsler (Cookie) på internettsider

Cookie en liten tekstfil som lagres lokalt på brukerens PC/enhet og gjør at et nettsted kan kjenne igjen din datamaskin. Cookie samler altså informasjon om nettsider du har besøkt osv. Vi bruker også cookies for å samle inn informasjon vedrørende besøksstatistikk på våre nettsider, som legges til grunn for videreutvikling og forbedring av våre websider. De innsamlede dataene vil aldri bli knyttet til personlige opplysninger. For å samle informasjon vedrørende trafikk på våre nettsider og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi analyse verktøyet Google Analytics.​

 

Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig er Fysioform  AS , Snekkaråsen 4, 8820 Dønna. Har du spørsmål rundt dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@fysioform.no eller på telefon 99 15 91 49.

Hvis du vil klage på oss og vår behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Personvernerklæringen

bottom of page